برچسب زده شده با: هند _ امارات_

اخبار پرطرفدار تازه ها

همکاری هند و امارات در توسعه ارزهای دیجیتال

2023-03-160 268

همکاری هند و امارات در توسعه ارزهای دیجیتال کشورها خواهند دید که آیا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی آنها قابل تعامل خواهد بود یا خیر. هند و امارات در توسعه ارز دیجیتال امارات متحده عربی به طور مشترک برنامه های آزمایشی را بر روی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC اجرا خواهند کرد . بانک مرکزی هند و بانک مرکزی امارات متحده عربی یادداشت تفاهمی را در ابوظبی به منظور بررسی قابلیت همکاری بین CBDCهای دو […]

×