برچسب زده شده با: قرارداد هوشمند

آموزش smart contract-arzju

قرارداد هوشمند چیست؟

2022-02-212 57

تعریف کلی قرارداد هوشمند قرارداد هوشمند یک پروتکل کامپیوتری برای ایجاد یا بهبود قرارداد است و امکان ایجاد تراکنش‌های معتبر بدون واسط را فراهم می‌کند. این تراکنش‌ها قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند قراردادهای هوشمند شامل تمام اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شده به‌طور خودکار می‌شوند. اصطلاح قرارداد هوشمند اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط Nick Szabo استفاده شد،قرارداد هوشمند می‌تواند بدون نیاز به فرد یا نهادی اجرا و […]

×