» کوین ها » About Push Protocol
ارزجو| معرفی ارز
کوین ها

About Push Protocol

2024-06-05 107

About Push Protocol

What Is Push Protocol ($PUSH), previously Ethereum Push Notification Service?

The Push Protocol, previously Ethereum Push Notification Service or EPNS, is the communication protocol of web3. Push protocol enables cross-chain notifications and messaging for dapps, wallets, and services tied to wallet addresses in an open, gasless, and platform agnostic fashion. The open communication layer allows any crypto wallet / frontend to tap into the network and get the communication across.

Since its launch in January 2022, Push has powered over 17 million decentralized notifications to over 60,000 subscribers and counting, becoming the de facto communication layer for web3.

Who Are the Founders of Push Protocol?

What Makes Ethereum Push Notification Service Unique?

How Many Ethereum Push Notification Service (PUSH) Coins Are There in Circulation?

How Is the Ethereum Push Notification Service Network Secured?

Where Can You Buy Ethereum Push Notification Service (PUSH)?

منبع مورد استفاده در ارزجو

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×