» کوین ها » About Enigma
ارزجو| معرفی ارز
کوین ها

About Enigma

2024-06-05 106

About Enigma

Enigma (ENG) is a crypto platform that’s trying to solve the problem of privacy on the blockchain by giving access to data storage and privacy while remaining scalable. Enigma aims to extend Ethereum Smart Contracts by introducing secret contracts.

Secret contracts would operate off-chain, meaning the execution of the contract doesn’t occur on the Ethereum blockchain, but rather sorts any related data into pieces, encrypts those pieces, and distributes them redundantly among Enigma nodes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع مورد استفاده در ارزجو

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×