» کوین ها » About Blur
ارزجو| معرفی ارز
کوین ها

About Blur

2024-06-05 108

About Blur

What Is Blur (BLUR)?

BLUR is the native governance token of Blur, a unique non-fungible token (NFT) marketplace and aggregator platform that offers advanced features such as real-time price feeds, portfolio management and multi-marketplace NFT comparisons. It claims to have faster NFT sweeps, and a more intuitive interface than other comparable platforms.

As a result, many professional NFT traders increasingly prefer to use Blur for their trading activities — although it may be due to incentives like the recent airdrop of 360 million BLUR tokens — worth around $355M at the time of writing. It is an Ethereum-based platform that has raised over $14m from world class investors and traders including Paradigm, 6529, Cozomo Medici, dhof, Bharat Krymo, Zeneca, OSF, MoonOverlord, icebergy, Deeze, Andy8052, Keyboard Monkey and many more.

BLUR came to prominence after launching in October 2022, when it promised airdrops of BLUR tokens to the top platform users.

Who Are the Founders of Blur (BLUR)?

What Was the BLUR Airdrop?

What Is Unique About Blur (BLUR)?

How Many Blur (BLUR) Coins Are There in Circulation?

How Is the Blur Network Secured?

Where Can You Buy Blur (BLUR)?

منبع مورد استفاده در ارزجو

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×