» کوین ها » About AstroPepeX
ارزجو| معرفی ارز
کوین ها

About AstroPepeX

2024-06-05 009

About AstroPepeX

The world’s very first AI generated & deployed cryptocurrency. APX is unlike any other token, because it was created with autonomous code and the OpenAI API.

Advanced AI models created the contract code, name, symbol, supply, and image inside of a single script before deploying AstroPepeX, and burning 100% of LP in the process to eliminate any possible human ties.

This made it entirely devoid of human bias, interference, centralization and manipulation. AI IS DEV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع مورد استفاده در ارزجو

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×